fredag 19. februar 2010

Visste du at..

I 2009 ble 139.128.557 kjøretøy kontrollert i automatisk trafikkontroll (ATK). Det viser tall fra Politidirektoratet. Av disse ble det registrert 223.696 fartsovertredelser

I 2007 resulterte fotoboksene i totalt 153 669 forelegg, som ga inntekt på 363 millioner kroner.

I 2003 var de samme tallene 17 207 forelegg og som ga 27 millioner kroner til statskassen.

Menn over 56 år er overrepresentert i ATK. Dette kan skyldes uoppmerksomhet og mangel på GPS-varslere.

I snitt knipses en bilist av en fotoboks hvert tredje minutt

Hver fotoboks tjener inn i snitt 1.1 mill. til statskassa

Gjennomsnittsboten er på ca 2.370 kroner

Bilister i Østfolds bidrar med 68 kroner per innbygger i fotoboks-bøter, mens vestfoldingene har bidratt med nesten 63 kroner

Det er politimesteren i hvert enkelt distrikt som avgjør hvor ofte en fotoboks skal være aktiv, mens det er Statens vegvesen som aktiviserer dem.

Noen ganger skal boksen være aktiv i et bestemt tidsrom, mens andre ganger bare et visst antall bilder.

Det er også politimesteren som bestemmer fra hvilken fartsovertredelse boksen skal fotografere, eller overtredelsesterskelen, om du vil.

Fotoboksene måler nøyaktig hastighet, men gir bilisten 3 km/t i avslag som sikkerhetsmargin. Ved overtredelser over 100 km/t gjelder 3 prosents avslag på fartsmålingen.

Farten din kan bli målt på forskjellige avstander fra der fotoboksen står. Det varierer fra 30 til 100 meter fra fotoboksen.

(Kilder: Nettavisen / Statens Innkrevingssentral)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar