tirsdag 6. april 2010

Utspekulert?

VG skriver i dag at Finnfasttunnelen i Rogaland, Oslofjordtunnelen og Vålerengatunnelen er på topp når det gjelder aktive og inntektsbringende fotobokser.
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=595433

Den 15 desember 2009 slo VG fast at GPS-varsling får skylden for at "Færre tas av fotoboksene". Det er ikke uventet at tunneler nå er statens nye melkeku da de fleste GPS-enheter ikke varsler i tuneller. Vi spår langt flere fotobokser i tuneller fremover!

tirsdag 23. mars 2010

Eldre menn blir oftest tatt

VG skriver at nesten hver fjerde sjåførsom blir tatt av en fotoboks, er en mann over 56 år. Politiet mener denne gruppen er uoppmerksomme.
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=584372

Vi tror mer på en kombinasjon av god økonomi, god bil og mindre bruk av smarte GPS-løsninger som gjør det umulig å nærme seg en fotoboks uten å være klar over det. Dette skrev Broom.no om temaet.

fredag 19. februar 2010

Visste du at..

I 2009 ble 139.128.557 kjøretøy kontrollert i automatisk trafikkontroll (ATK). Det viser tall fra Politidirektoratet. Av disse ble det registrert 223.696 fartsovertredelser

I 2007 resulterte fotoboksene i totalt 153 669 forelegg, som ga inntekt på 363 millioner kroner.

I 2003 var de samme tallene 17 207 forelegg og som ga 27 millioner kroner til statskassen.

Menn over 56 år er overrepresentert i ATK. Dette kan skyldes uoppmerksomhet og mangel på GPS-varslere.

I snitt knipses en bilist av en fotoboks hvert tredje minutt

Hver fotoboks tjener inn i snitt 1.1 mill. til statskassa

Gjennomsnittsboten er på ca 2.370 kroner

Bilister i Østfolds bidrar med 68 kroner per innbygger i fotoboks-bøter, mens vestfoldingene har bidratt med nesten 63 kroner

Det er politimesteren i hvert enkelt distrikt som avgjør hvor ofte en fotoboks skal være aktiv, mens det er Statens vegvesen som aktiviserer dem.

Noen ganger skal boksen være aktiv i et bestemt tidsrom, mens andre ganger bare et visst antall bilder.

Det er også politimesteren som bestemmer fra hvilken fartsovertredelse boksen skal fotografere, eller overtredelsesterskelen, om du vil.

Fotoboksene måler nøyaktig hastighet, men gir bilisten 3 km/t i avslag som sikkerhetsmargin. Ved overtredelser over 100 km/t gjelder 3 prosents avslag på fartsmålingen.

Farten din kan bli målt på forskjellige avstander fra der fotoboksen står. Det varierer fra 30 til 100 meter fra fotoboksen.

(Kilder: Nettavisen / Statens Innkrevingssentral)

Disse blir knipset mest

Av dem som er i aldersgruppen 18-25 år, er det kun 1,6 prosent kvinner som ble tatt i ATK i 2009, og 4,1 prosent menn.

5,1 prosent kvinner og 10,8 prosent menn ble tatt i aldersgruppen 26-35 år.

Det betyr at totalt sett er 21,6 prosent av dem som tas under 35 år.

Kvinner over 36 år sto for 21,3 prosent av alle de forenklede foreleggene i 2009, til sammenligning med menn over 36 år som tidligere nevnt sto for hele 56,7 prosent av de forenklede foreleggene i 2009.Nettavisen:

Resten av artikkelen kan leses her:
http://www.nettavisen.no/motor/article2798745.ece