onsdag 10. juni 2009

Bøtesatser ved trafikkovertredelser

Dette er bøtesatsene som venter ved fartsovertredelser:

Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:
1-5 km/t: 600,-
6-10 km/t: 1600,-
11-15 km/t: 2900,-
16-20 km/t: 4200,-
21-25 km/t: 6500,-

Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere
1-5 km/t: 600,-
6-10 km/t: 1600,-
11-15 km/t: 2600,-
16-20 km/t: 3600,-
21-25 km/t: 4900,-
25-30 km/t: 6500,-
31-35 km/t: 7800,-Andre overtredelser:

Kjøring på rødt lys: 5200,-

Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, blant annet “Innkjøring forbudt”, “Kollektivfelt” og “Envegskjøring”: 4200,-

Kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveger mv.: 3200,-

Ulovlig forbikjøring: 5200,-

Brudd på vikepliktsregler: 5200,-

Kjøring uten å gi påbudt tegn, uten å ha påbudt tent lys eller uten tilstrekkelig utsyn. Kjøring med feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys: 2000,-

Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motorytelse (“trimming”): 4200,-

Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker: 2000,-

Kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker: 4000,-

Kjøring på motorveg med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring med moped på motorveg: 1300,-

Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon): 1300,-Fellesbot:

Dersom det foreligger flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 prosent. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige 10 000 kroner. Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot.Subsidiær fengselsstraff:

Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

Ved bot til og med 3000 kroner: 3 dagers fengsel
Ved bot til og med 4000 kroner: 5 dagers fengsel
Ved bot til og med 5000 kroner: 7 dagers fengsel
Ved bot til og med 6000 kroner: 11 dagers fengsel
Ved bot over 6000 kroner: 15 dagers fengsel


Nå kommer de nye fotoboksene skriver VG
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=563650

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar