onsdag 10. juni 2009

ATK gjennomsnittsmåling

ATK står for automatisk trafikkontroll.
Streknings-ATK er måling av snitthastigheten mellom to fotobokser.
Du blir eventuelt bøtelagt for gjennomsnittsfarten, ikke toppfarten.



Noe av formålet med ATK er ifølge politiet å kunne måle på strekninger hvor det er vanskelig å kontrollere farten manuelt, f.eks broer og tunneler.

Vegdirektoratet planlegger 40-50 nye streknings-ATK. De vil komme i tillegg til de 360 fotoboksene som i dag finnes langs veiene. Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, forteller til bladet Motor at det vil gå omkring 10 år før alle anleggene er på plass.

Vegdirektoratet planlegger at strekningene i 90-100km/t soner skal være mellom 5 - 10 km lange. Strekninger med fartsgrense 70-80 skal være 4-5 km lange. I tunneler skal streknings-ATK starte 100 meter inn i tunnelen.



Prikker i førerkortet:
Ordningen med prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004.

Målet med ordningen er å hindre trafikkadferd som fører til ulykker, bidra til økt sikkerhet og sørge for at det blir færre drepte og skadede i trafikken i Norge.

Dersom du får åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet for seks måneder.

Hvis man begår en trafikkforseelse som medfører prikk nr. åtte, vil politiet beslaglegge førerkort på stedet.

Prikkbelastningen blir registrert i et sentralt register hos Statens vegvesen.

Kilde: Forskrift om #prikkbelastning/Politiet


Forenklet forelegg:
Er et tilbud fra politiet om at mindre trafikkovertredelser kan avgjøres på stedet.

Vedtagelse innebærer i motsetning til vanlige forelegg, ikke registrering i bøteregisteret.

En straffesak kan avgjøres med et forelegg. Det vil si at politiet gir deg et tilbud om en bot, og saken er rettskraftig avgjort dersom du vedtar forelegget.

Om du ikke vedtar forelegget, vil saken bli sendt til retten for avgjørelse der.

Det er fastsatt i forskrifter hvilke overtredelser som kan avgjøres med forenklet forelegg, og hvor store bøtene skal være.

Kilde: Politiet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar