tirsdag 15. desember 2009

Endelig får vi det bekreftet

VG skriver i dag at antallet fotobokser har økt, antall bilister som passerer fotoboksene har økt, men antallet bøter har gått ned. Dette betyr 51 millioner mindre inntekter til statskassa. Fotoboksvarslere er hovedårsaken til denne utviklingen, ifølge en politiinspektør i Politidirektoratet.

Vi har i flere år brukt fotoboksvarsler og har aldri fått en trafikkbot, så dette var ikke overraskende.
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=599216.

fredag 21. august 2009

Senk farten - øk sikkerheten!

Vi er enige i Brooms konklusjon. Lavere fart gir økt trafikksikkerhet.
http://www.tv2underholdning.no/broom/slik-unngar-du-fotoboksbot-2862058.html

Fotoboksvarsler burdte dermed vært obligatorisk i alle biler.

mandag 3. august 2009

Fortvil ei - hjelpemidler finnes

VG skriver at Norge har de dyreste trafikkbøtene i Europa.
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=564319

Det finnes hjelpemidler for å unngå unødvendige fartsbøter:
http://www.cruisecontrol.no/
http://www.beamer.no/
http://www.whistler.no/

Et siste alternativ som vi synes er mest fornuftig er å holde fartsgrensen.

torsdag 23. juli 2009

Rasteplasser i veikanten?

Nå starter gjennomsnittsmålingen skriver tv2.no. http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/article2826522.ece.

Prøvesonen som var i Gudbrandsdalen var til tider en katastrofe. Bilister stoppet i veikanten før avsluttende boks for å være sikker på at gjennomsnittsfartet var lav nok. Det var direkte trafikkfarlig og skapte kaos ved flere anledninger. Fortsetter det på denne måten i disse nye sonene så tar det ikke lang tid før det skjer en ulykke og hele dette prosjektet legges ned. Blir spennende å se dette i praksis.

mandag 20. juli 2009

Tekniske feil

Dagbladet skriver at kun 1 av 3 som blir knipset får bot i posten.
http://www.dagbladet.no/2009/02/21/nyheter/fotobokser/bil_og_trafikk/4965657/

Årsaker:

- Manglende bevis
- For dårlige bilder
- Manglende fotolinje på grunn av snø i veibanen
- Det satt en utenlandsk statsborger bak rattet
- Teknisk feil


Det kan være flere årsaker til teknisk feil:

Brukte vinkelsliper på fotoboksen

Sprayet ned fotoboksen

Skutt med paintball

lørdag 18. juli 2009

Slik ser skiltet "Automatisk Trafikkontroll, Strekningsmåling"

Slik ser skiltet ut:


Dette må påvirke kjøreadferd

Vg skriver at mer enn 1 av 2 nordmenn kjører for fort. http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=560800. De viser i samme artikkel til en undersøkelse som sier at 83% mener at gjennomsnittsmåling ikke vil påvirke kjøreadferden.

Gjennomsnittsboten i Norge er på over 2300 kroner. Bare i fjor ble mer enn 150 000 nordmenn bøtelagt for fortkjøring i fotobokser. Dersom folk ikke endrer kjøreadferden vil dette tallet flerdobles. Det blir spennende å se neste års undersøkelse for å se om folket har endret oppfatning når de har erfart at dette kan man ikke lure seg unna. Nå nytter det ikke lengre å bremse ned 100 meter før fotoboksen.

Krise for bilister!

Ifølge VG starter nå gjennomsnittsmålingen. http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=563650. Første sone ut er i Bamble. Vi har prøvekjørt strekningen hvor fotoboksene og kamera som knipser fartssynderne har vært på plass i flere uker allerede. Slik fungerer det: Det er satt opp en fotoboks i begynnelsen av sonen som måler gjennomsnittshastighet til alle passerende, og en som avslutter målingen. Begge disse er helt ordinære fotobokser, som også tar deg dersom du kjører for fort. En svart stolpe med et svart kamera står noen titalls meter etter siste fotoboks, og tar bilde av de som har kjørt for fort mellom fotoboksene. Det betyr at man i verste fall kan bli tatt tre ganger i en gjennomsnittsone. Dette kommer til å bli innbringende for staten. Da vi kjørte i denne sonen var den ikke merket med skilt slik at for bilister fremstår dette som helt vanlige fotobokser. Det er først når man har passert siste fotoboks at man ser det sorte kameraet og man rekker ikke å stanse eller redusere hastigheten før man er fotografert. Det er foreløpig planlagt 4 konkrete soner, neste ut er Østerdalen, Gudbrandsdalen og Hallingdal. Målsetningen skal være 40 slike soner. Dette betyr en ny hverdag for bilister, og man kan ikke lengre stole på ordinære gps'er som har fotoboksvarsling. Det finnes heldigvis en redning, http://teknofil.no/wip4/saa-enkelt-kan-slippe-boten/d.epl?id=40373

onsdag 15. juli 2009

Tatt i fotoboks?

NAF har en god artikkel som forklarer hva som skjer når man blir tatt i fotoboks.
Les den

torsdag 2. juli 2009

Advokatens råd hvis du er tatt i å kjøre for fort

Bladet Autofil skriver utg 6 2009 en sak om en av sine ansatte som klaget på fartsboten - og fikk medhold.

I samme reportasje nevnes en del råd fra en adovkat som er ekspert på trafikksaker.
1. Registrer nøye hvor målingen er gjort.
2. Få med flest mulig data - f.eks plassering av laser
3. Ta bilder av "åstedet", også politiets plassering, gjerne filme hvis mulig.
4. Skriv ned hvor politiet sier målingen skal ha foregått.
5. Hvordan er trafikkforholdene på veien?
6. I forhold til laserkontroll - sjekk posisjon for laser i forhold til kjøreretningen. Kontrollen skal f.eks ikke gjennomføres i sving.
7. Ved gjennomsnittsmåling før du finne ut om punktene som er benyttet er klare og godt nok registrert?
8. Søk opp "brukerveiledning for laser fartsmåler"* på nettet. Der finner du full oversikt over reglementet politiet skal forholde seg til når de utfører laserkontroll. På nettet finner du også "instrukser for politiets trafikktjeneste"* som kan være svært nyttige å sette seg inn i.

* "brukerveiledning for laser fartsmåler"
http://www.nrk.no/contentfile/file/1.4730337!brukerveil_laser.pdf

"instrukser for politiets trafikktjeneste"
http://home.no/kjetta/GP-4027.doc

onsdag 10. juni 2009

Dinside.no tester fotoboksvarsler

"Det er ikke første gang vi tester fotoboksvarslere her i Dinside Motor. De finnes i flere varianter til ulike priser også her i Norge. Som vanlig påpeker vi at vi ikke ser på denne typen produkt som et redskap for råkjøring med mindre risiko for bot. Tvert i mot er fotoboksvarslere vel så nyttig også for de som er ute etter å kjøre pent, men som setter pris på et varsel før fotoboksen kommer i stedet for å holde fartsmåleren under overdrevent strengt oppsyn. På mange strekninger står fotoboksene tett og lite synlig og her kan selv i utgangspunktet lovlydige bilister være uheldige. Fotoboksvarslere er selvsagt helt lovlig.
"

Les hele testen

ATK gjennomsnittsmåling

ATK står for automatisk trafikkontroll.
Streknings-ATK er måling av snitthastigheten mellom to fotobokser.
Du blir eventuelt bøtelagt for gjennomsnittsfarten, ikke toppfarten.Noe av formålet med ATK er ifølge politiet å kunne måle på strekninger hvor det er vanskelig å kontrollere farten manuelt, f.eks broer og tunneler.

Vegdirektoratet planlegger 40-50 nye streknings-ATK. De vil komme i tillegg til de 360 fotoboksene som i dag finnes langs veiene. Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, forteller til bladet Motor at det vil gå omkring 10 år før alle anleggene er på plass.

Vegdirektoratet planlegger at strekningene i 90-100km/t soner skal være mellom 5 - 10 km lange. Strekninger med fartsgrense 70-80 skal være 4-5 km lange. I tunneler skal streknings-ATK starte 100 meter inn i tunnelen.Prikker i førerkortet:
Ordningen med prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004.

Målet med ordningen er å hindre trafikkadferd som fører til ulykker, bidra til økt sikkerhet og sørge for at det blir færre drepte og skadede i trafikken i Norge.

Dersom du får åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet for seks måneder.

Hvis man begår en trafikkforseelse som medfører prikk nr. åtte, vil politiet beslaglegge førerkort på stedet.

Prikkbelastningen blir registrert i et sentralt register hos Statens vegvesen.

Kilde: Forskrift om #prikkbelastning/Politiet


Forenklet forelegg:
Er et tilbud fra politiet om at mindre trafikkovertredelser kan avgjøres på stedet.

Vedtagelse innebærer i motsetning til vanlige forelegg, ikke registrering i bøteregisteret.

En straffesak kan avgjøres med et forelegg. Det vil si at politiet gir deg et tilbud om en bot, og saken er rettskraftig avgjort dersom du vedtar forelegget.

Om du ikke vedtar forelegget, vil saken bli sendt til retten for avgjørelse der.

Det er fastsatt i forskrifter hvilke overtredelser som kan avgjøres med forenklet forelegg, og hvor store bøtene skal være.

Kilde: Politiet

Bøtesatser ved trafikkovertredelser

Dette er bøtesatsene som venter ved fartsovertredelser:

Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:
1-5 km/t: 600,-
6-10 km/t: 1600,-
11-15 km/t: 2900,-
16-20 km/t: 4200,-
21-25 km/t: 6500,-

Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere
1-5 km/t: 600,-
6-10 km/t: 1600,-
11-15 km/t: 2600,-
16-20 km/t: 3600,-
21-25 km/t: 4900,-
25-30 km/t: 6500,-
31-35 km/t: 7800,-Andre overtredelser:

Kjøring på rødt lys: 5200,-

Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, blant annet “Innkjøring forbudt”, “Kollektivfelt” og “Envegskjøring”: 4200,-

Kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveger mv.: 3200,-

Ulovlig forbikjøring: 5200,-

Brudd på vikepliktsregler: 5200,-

Kjøring uten å gi påbudt tegn, uten å ha påbudt tent lys eller uten tilstrekkelig utsyn. Kjøring med feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys: 2000,-

Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motorytelse (“trimming”): 4200,-

Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker: 2000,-

Kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker: 4000,-

Kjøring på motorveg med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring med moped på motorveg: 1300,-

Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon): 1300,-Fellesbot:

Dersom det foreligger flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 prosent. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige 10 000 kroner. Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot.Subsidiær fengselsstraff:

Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

Ved bot til og med 3000 kroner: 3 dagers fengsel
Ved bot til og med 4000 kroner: 5 dagers fengsel
Ved bot til og med 5000 kroner: 7 dagers fengsel
Ved bot til og med 6000 kroner: 11 dagers fengsel
Ved bot over 6000 kroner: 15 dagers fengsel


Nå kommer de nye fotoboksene skriver VG
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=563650

Fakta fotobokser

 • I 2007 resulterte fotoboksene i totalt 153 669 forelegg, som ga inntekt på 363 millioner kroner.
 • I 2003 var de samme tallene 17 207 forelegg og som ga 27 millioner kroner til statskassen.
 • I snitt knipses en bilist av en fotoboks hvert tredje minutt
 • Hver fotoboks tjener inn i snitt 1.1 mill. til statskassa
 • Gjennomsnittsboten er på ca 2.370 kroner
 • Bilister i Østfolds bidrar med 68 kroner per innbygger i fotoboks-bøter, mens vestfoldingene har bidratt med nesten 63 kroner
 • Det er politimesteren i hvert enkelt distrikt som avgjør hvor ofte en fotoboks skal være aktiv, mens det er Statens vegvesen som aktiviserer dem.
 • Noen ganger skal boksen være aktiv i et bestemt tidsrom, mens andre ganger bare et visst antall bilder.
 • Det er også politimesteren som bestemmer fra hvilken fartsovertredelse boksen skal fotografere, eller overtredelsesterskelen, om du vil.
 • Fotoboksene måler nøyaktig hastighet, men gir bilisten 3 km/t i avslag som sikkerhetsmargin. Ved overtredelser over 100 km/t gjelder 3 prosents avslag på fartsmålingen.

  (Kilder: Nettavisen / Statens Innkrevingssentral)